Piperehabilitering

Det finnes mange grunner til å rehabilitere en skorstein.

I Norge brenner det hvert år for betydelig summer, forårsaket av dårlige skorsteiner og ildsteder som ikke holder dagens krav til forskriftene.

Av miljømessige årsaker, kommer det stadig nye forskrifter for å redusere utslipp. En av de største forurensingskildene kommer fra ditt eget fyringsanlegg. Et rentbrennende ildsted brenner i forhold til eldre ildsteder opp avgassene og reduserer utslippene. For at et moderne ildsted skal fungere optimalt, er det også viktig at ildsted og skorstein er riktig dimensjonert mot hverandre. I mange tilfeller vil en eldre skorstein være for stor for et moderne ildsted. Feil forbrenning vil gi en dårlig fyringsøkonomi.

Sprekker og kondensskader, er de feil som oftest oppstår i skorsteinen. Sprekker kan oppstå på grunn av for høye røykgasstemperaturer, mens kondensskader vanligvis skyldes at innvendig tverrsnitt i skorsteinen er for stort. Røykgasstemperaturen synker til under duggpunktnivå, og fukt samt aggressive stoffer i røykgassen tærer opp skorsteinen fra innsiden. Skorsteiner som blir fyrt med olje og parafin, er spesielt utsatt. Dersom skaden ikke blir utbedret straks, blir skaden bare mer omfattende. Det oppstår til slutt lekkasjer, som medfører helt andre driftsvilkår for fyringsanlegget enn forutsatt. Dessuten kan stabiliteten på skorsteinen bli dårligere, og faren for påvirkning av helseskadelige gasser, øker sammen med brannrisikoen og miljøforstyrrelser.

Forvitring over tid, gjør også sitt til at skorsteiner må utbedres. Vær og vind sliter på skorsteinen, og det er ikke vanskelig å tenke seg at en skorstein som har vært utsatt for værpåkjenninger i mange år får skader.

Oppstillingsvilkårene er forandret. Dette betyr at en skorstein som ble oppsatt for noen år tilbake, ikke nødvendigvis er lovlig etter dagens krav. Nyere forskning og erfaring viser at bla. en teglskorstein oppstilt inntil treverk er meget brannfarlige. Denne oppstillingen var relativt vanlig for bare få år tilbake, og er nå ikke lovlig (dette gjelder for både 1/2-steins og 1/1-steins teglskorsteiner!). Disse skorsteinene skal iflg. loven rehabiliteres, for å unngå brann.

Vi er forhandler av Heat-Fab, og benytter oss av to måter og rehabelitere skorsteiner på:

1. Rette stålrør, vår mest brukte og anbefalte metode.
2. Fleksible stålrør, brukes hvor det piper med sving.

rehab-rørKVALITET
Heat-Fab rørene produseres i USA, hvor de også er UL-godkjente. Heat-Fab rør sømsveises, som er den nyeste teknologi innen lasersveising.

Leveres i alle størrelser fra 4” (102 mm) til 10” (254 mm) rørdiameter.

GODKJENT
Heat-Fab systemet er godkjent av SINTEF med produktvurdering nr. 128-035 for rehabilitering av alle typer element- og teglstein-skorsteiner, med ett eller flere fyringsuttak. Er skorsteinen forsatt/trukket, brukes solid, rustfri stålslange (også godkjent som røykrør).

25 ÅRS GARANTI
Heat-Fab systemet har 25 års garanti. Be om separate garantibetingelser.

GIR TRYGG SKORSTEIN
I sprukne, men stabile skorsteiner ivaretar Heat-Fab rørene alle krav til tetthet. I skorsteiner med kondensproblemer vil rehabilitering med Heat-Fab foringsrør gi hurtig oppdrift av røykgassen, slik at kondens-utvikling unngås med korrekt fyring.

GIR BEDRE TREKK
Heat-Fab systemet gir optimalt god trekk fordi foringsrøret dimensjoneres etter røykrøret fra Ildstedet, og de glatte, tynnveggede stålrørene varmes fort opp og ”stjeler” minimalt med varme fra oppdriften.

GIR BEDRE FYRINGSØKONOMI
Riktig dimensjonering og god trekk gir bedre effekt i ildstedet og bedre utnytting av brenselet.