Miljø og økonomi

slide2-stålpiperVedfyring for miljøet

 • Vedfyring er 100% klimanøytralt, fordi ved er en fornybar ressurs. CO2 som frigjøres ved forbrenning, tas opp i voksende trær – og inngår derfor i det naturlige CO2 kretsløpet.
 • Nye ovner utnytter inntil 82% av energien i en vedkubbe. Til sammenlikning utnyttes 80-85% av energien som ligger i utbygde vassdrag. 5-10% forsvinner under produksjon og 8-10% forsvinner i forbindelse med overføring.
 • Rentbrennende ildsteder gir 90% mindre partikkelutslipp enn gamle ovner.
 • Utskifting av gamle ildsteder har ført til en reduksjon av svevestøv på mellom 17-20.000 tonn pr år siden kravet om rentbrennende ildsted kom i 1998.
 • Ved er kortreist. Det meste av veden som brukes i Norge er hugget i området der man bor.
 • Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene, både av hensyn til global og lokal forurensing.
 • Vedfyring i moderne ildsteder støttes av miljøbevegelsen, særlig fordi ved/bio er klimanøytralt.

Vedfyring gir også en god fyringsøkonomi

 • Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted.
 • En vedovn og pipe krever minimalt med vedlikehold og har lang levetid.
 • En rentbrennende ovn til 10.000 kroner er nedbetalt på 2-3 år, dersom en tredel av oppvarmingsbehovet dekkes av ved i stedet for strøm.
 • Vedfyring anbefales av energimyndigheteene.