Ventilasjon

slide1-inneklima

Vi tilbringer 90% av tiden innendørs. 30-40% av dette på jobb eller andre offentlige steder. Uteluften er renere enn inneluften.

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som f.eks støvpartikler, avgassinger og fuktighet, og tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse. Boliger/bygg med dårlig ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftskifte vår yteevne og produktivitet. Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

Et tilsmusset anlegg vil også kunne få høyere driftskostnader med årene. Faktisk ca 5% økning pr. år.

Et skittent ventilasjonsanlegg er også en stor fare for brann og brannspredning gjennom kanaler. Fett og støv gir stor næring til brannforløp.

Ved å undersøke ventilasjonssystem så kan en beskytte sin virksomhet ved at ansatte er mer effektive, mindre syke og luftkvaliteten kan økes betraktelig i et utsatt bygg.
Hvor utsatt man er er forårsaket av ventilasjonsanleggets form og dimensjonering. I gamle anlegg kan man ha mange faktorer til at ytelse (frisk luft) ikke er så bra som man først antar, gamle rør som har erfart mye slitasje, sliten motor og over årene lite gjennomtenkt vedlikehold uten ventilasjonsrengjøring som i hvert fall bytter filter og renser tette kanaler.
Anlegg med tette kanaler som ikke har vært rengjort på mange år har økt oppsamlingsevne for større mengder av bakterier i alle deler hvor luft taes inn.
Frisk luft er vesentlig i et anlegg og det er ikke selvsagt at den luften du puster inn akkurat er så frisk som den kunne ha vært, risikoen for at du blir utsatt for sykdom er økt med tiden du lår gå før du renser systemet som tjenester som ventilasjonsrengjøring tilbyr.