Tjenester

Vi utfører rens av ventilasjonsanlegg i bolig, borettslag, barnehager og næring.

Vi foretar kamerainspeksjon av anlegg for å kartlegge tilstanden, og med opptak dokumentere tilstanden før og etter utførelse av rensingen.

Vi utfører rens av kanaler og viftehus, og skifter filter. Dette utføres hovedsakelig ved avtrekk og roterende børster eller robot. Kun deler av anlegget blir sperret av med sperreballonger, slik at resten av anlegget fortsatt kan være i drift mens opprasjonen pågår.

Vi utfører rens av fettkanaler i restauranter, storkjøkken og lignende. Dette gjøres ved fysisk utskraping eller ved hjelp av robot og tørris.

Vi vil også ha mulighet til og ta på oss andre oppdrag med tørrisblåsing, av f.eks. produksjonsutstyr, malingsfjerning o.l.